Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
The number buy viagra of problems is cialis online and due viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men facing of viagra without prescription erectile dysfunction

Tasjes 4

 

Doelstellingen

Stichting Limmoed Nederland onderschrijft de doelstellingen van Limmud UK, zoals die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld en in een groot aantal landen over de hele wereld worden toegepast.

Waar Limmoed voor staat

Limmoed is de volgende stap op je Joodse pad. Dat is, kort samengevat, wat we met Limmoed willen bereiken. Ongeacht je leeftijd of achtergrond, op Limmoed leert iedereen op allerlei manieren samen en van elkaar. En soms leer je ook over jezelf. Ieder van ons kan een leraar zijn en ieder van ons zou een leerling moeten zijn. Dat is een van de uitgangspunten van Limmoed.

Kernwaarden en uitgangspunten

Limmoed verwacht dat iedereen respectvol met elkaar omgaat: vrijwilligers, sessiegevers en deelnemers gelijk. Limmoed mengt zich niet in het legitimeren of ontkrachten van religieuze of politieke standpunten en niet in debatten tussen of binnen Joodse stromingen. Leergierigheid en openheid staan voorop. Daarom stimuleren wij debatten om van elkaar te leren en niet om het eigen gelijk op te leggen. In alle openbare ruimtes nemen we de Sjabbat en het kasjroet in acht. We willen een thuis bieden voor iedereen, hoe je je Jodendom ook beleeft.

Deze principes komen tot uiting in de kernwaarden en uitgangspunten:

Leren
Gemeenschap en wederzijdse verantwoordelijkheid
Verbreden van je Joodse horizon
Empowerment
Participatie

Diversiteit
Het mogelijk maken van verbindingen
Respect
Argumenten 'om 's hemels wil'
Houden van Sjabbat en kasjroet

Leren

  • Leren omvat persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden.
  • Leren verandert mensen, inspireert tot handelen en opent nieuwe werelden.
  • Er zijn vele inspiratiebronnen die kansen kunnen bieden om te leren.
  • Iedereen kan leraar zijn en iedereen zou leerling moeten zijn.
 • We moedigen het bewerkstelligen van een leeromgeving aan waarin mensen kunnen reflecteren en groeien.

Gemeenschap en wederzijdse verantwoordelijkheid

  • Limmoed is een gemeenschap waarin leren centraal staat.
  • Samen kunnen we meer bereiken dan individueel.
 • Door iets terug te geven aan de Joodse gemeenschap en de bredere gemeenschap daaromheen, wint zowel het individu als de gemeenschap.

Verbreden van je Joodse horizon

 • Limmoed streeft ernaar collectieve en gemeenschappelijke ervaringen te scheppen die onze Joodse identiteit versterken en ontwikkelen.

Empowerment

  • We inspireren mensen om ambitieus te zijn bij het leveren van hun bijdrage.
  • We dagen mensen uit en hebben vertrouwen dat zij de uitdaging aangaan.
  • We zien de mogelijkheden van individuen en gemeenschappen, en ondersteunen hun ontwikkeling.
  • We stimuleren mensen om keuzes te maken en voorzien ze van de informatie om afgewogen keuzes te kunnen maken.
 • De kracht ligt bij de deelnemer.

Participatie

  • Vrijwilligerswerk is een centraal kenmerk van bijna alles wat we doen.
  • We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschappen die we vormen - iedereen heeft een belangrijke bijdrage te leveren.
 • We moedigen deelnemers aan om een actieve rol te spelen in alles wat we doen.

Diversiteit

  • We zien het belang van diversiteit bij alles wat we doen.
  • We zien het belang van keuze op het gebied van vorm, inhoud en stijl.
  • We geloven in de rijkdom van onze veelzijdige gemeenschap en creëren ervaringen die de grenzen tussen gemeenschappen en generaties overstijgen.
  • We zien het belang van toegankelijkheid en streven ernaar om toegankelijk te zijn voor iedereen.
 • We moedigen mensen aan om anderen niet met stereotyperingen te bejegenen.

Het mogelijk maken van verbindingen

  • We richten ons op het creëren van kansen voor gemeenschappen en individuen om zich met elkaar te verbinden.
 • Wij zijn ons bewust van de kracht van het beschikbaar stellen van een ruimte waar spirituele, emotionele en intellectuele verbindingen tot stand komen.

Respect

  • Limmoed verwacht dat alle deelnemers elkaar respecteren en zich realiseren dat alle vrijwilligers tevens deelnemers zijn. Persoonlijke aanvallen worden niet geaccepteerd in de sessies.
 • Om afgewogen keuzes mogelijk te kunnen maken, vragen we de presentatoren een biografie van zichzelf aan te leveren.

Argumenten 'om ’s hemelswil'

  • Limmoed neemt geen deel aan legitimering of delegitimering van welk religieus of politiek standpunt dan ook, of waar dat dan ook in de wereldwijde Joodse gemeenschap bestaat. Wie naar Limmoedactiviteiten komt met de intentie om daarvoor een gelegenheid te zoeken, zal deze niet vinden.
 • Limmoed heeft geen aandeel in debatten binnen of tussen de verschillende Joods-religieuze stromingen. Limmoed programmeert haar activiteiten zo dat religieuze en politieke conflicten vermeden worden. We erkennen en waarderen wel dat argumenten ‘om ’s hemelswil’ een positieve bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van onze educatie en ons begrip. De bijeenkomsten moeten daarom educatief zijn en niet controverse bevorderend.

Houden van Sjabbat en Kasjroet

  • De regels voor Sjabbat en Kasjroet worden in alle openbare ruimtes gerespecteerd. Wij accepteren dat in besloten privé-ruimten iedereen kan doen wat hij of zij zelf wil.
 • Deelnemers kunnen een gebedsbijeenkomst houden, mits zij zelf alle benodigde materialen meebrengen en mits zij zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de gehele bijeenkomst of gebedsgroep.